Activity

 • Gamble Andreasen posted an update 5 months ago

  آیا دوربین های مدار بسته خودرو ها از نوع HD هستند؟

  در اغلب موارد بهتر است از دوربین مدار بسته HD برای خودروها استفاده شود. اگر بخواهید از این دوربین ها به عنوان مدرک در اداره پلیس یا بیمه استفاده کنید، دوربینی با کیفیت تصویر 720p ، 1080p و یا Full HD را انتخاب کنید.

  آیا دوربین های مدار بسته از فعالیت سارقان جلوگیری می کنند؟

  دوربین مداربسته ی داخل خودرو استتار می شود و سارق امکان دیدن آن را ندارد.

  دوربین مدار بسته مخفی این نصب دوربین مدار بسته خودرو از فعالیت سارقان جلوگیری نمی کند. سارقان اغلب دوربین مدار بسته ساختمان ها را بررسی می کنند ولی توجهی به دوربین مدار بسته خودرو ندارند. مزیت دوربین مدار بسته خودرو، در تشخیص چهره و شناسایی سارقان و خرابکاران است.